GÜBRE YÖNETİMİ

Hayvansal atık kaynaklı biyogaz tesis çıktısı olan fermente gübre; tarım açısından zengin bir içeriğe sahiptir. N, P, K ve içeriğindeki organik miktarı bitki gelişimini desteklemektedir.

Günümüzde biyogaz tesis çıktısı olan katı ve sıvı gübrenin üretimi için birçok farklı proses kullanılmaktadır. Yaygın olarak aşağıda verilen 3 tip gübre üretimi söz konusudur.

 • Organik kompost gübre
 • Organomineral gübre
 • Sıvı gübre


VEGA GLOBAL olarak istediğiniz ürünün özelliklerine göre ekonomik ve akılcı çözümler sunmaktayız. Bu kapsamda danışmanlık, proje ve taahhüt hizmetleri vermekteyiz.

 • Projelere yönelik fizibilite çalışmaları
 • Yatırım danışmanlığı
 • Saha değerlendirmesi
 • Akış diyagramlarının ve kütle-denge diyagramı
 • PI&D diyagramı
 • Ekipman ve Enstrümantasyon listesi
 • Elektromekanik çizimler
 • Mimari ve Statik Çizimler

Örnek teşkil edecek bir biyogaz tesisi çıktısı olan katı gübrenin laboratuvar analizine aşağıda yer verilmiştir.

SIVI GÜBRE ANALİZİ

Analiz Parametreleri Birim Analiz Sonuçları
ph   8,86
Ec dS / m 3,215
Kuru Madde %kg / kgKM 4,29
Toplam Azot %kg / kgKM 0,58
Toplam Humik + Fulvik Asit %kg / kgKM 0,53
Toplam Fosfor Pentadioksit %kg / kgKM 7,99
Suda Çözünür Fosfor %kg / kgKM 0,26
Suda Çözünür Potasyumoksit %kg / kgKM 0,62
Organik Madde %kg / kgKM 2,89


KATI GÜBRE ANALİZİ

Analiz Parametreleri Birim Analiz Sonuçları
ph   7,41
Ec dS / m 1,52
Kuru Madde %kg / kgKM 71,36
Toplam Azot %kg / kgKM 1,62
Toplam Fosfor Pentadioksit %kg / kgKM 0,31
Suda Çözünür Fosfor %kg / kgKM 0,45
Suda Çözünür Potasyumoksit %kg / kgKM 0,45
Organik Madde %kg / kgKM 84
Su Tutma Kapasitesi %kg / kgKM 826,78
Toplam Humik + Fulvik Asit %kg / kgKM 26,36

 

Vega Global

© 2020 Vega Global. Tüm hakları saklıdır.