loader

Yaş Fermantasyon

title

Çöpten elektrik üretiminde kullanılan sistemlerden birisi de yaş fermantasyondur.

Depolama sahasına gelen çöpün organik kısmı inorganik kısmından ayrıştırılarak; sürekli karıştırmalı tank fermantörlere gönderilir. Mezofilik şartlara uygun olarak tasarlanan proseslerden üretilen gaz kojenerasyon ünitesine gönderilerek elektrik üretimi gerçekleştirilir.

Devletimiz tarafından oluşturulmuş YEKDEM sayesinde; üretilen bu elektriğe 13,3 Cent/kWh ile teşvik vermektedir.

VEGA GLOBAL olarak; biyogaz tesisleri kapsamında danışmanlık, proje ve taahhüt hizmetleri vermekteyiz.

Yaş Fermantasyon Tesisi Tasarımda Vermiş olduğumuz Hizmetler;

 • Saha/ atık kapasite değerlendirilmesi
 • Projelere yönelik detaylı fizibilite çalışmaları
 • Biyogaz üretim optimizasyon mühendisliği
 • Yatırım danışmanlığı
 • Akış diyagramları ve kütle-denge diyagramlarının oluşturulması
 • PI&D diyagramı tasarımı
 • Borulama çizimleri
 • Mekanik çizimler
 • Elektromekanik çizimler
 • Mimari ve Statik çizimler
 • Ekipman ve Enstrümantasyon listesinin oluşturulması
 • Fermantör gaz ve sıvı sızdırmazlık mühendislik çözümleri
 • Tesis lisanslama süreç danışmanlığı